Vejledning vedrørende køb af varme

AflæsningTil de Insero Live Lab deltagere, der har valgt finansieringsmodel 2 i projektet, er her lidt hjælp til at forstå, hvordan udregningerne foretages.

Når du har valgt Finansieringsmodel 2, køber du din varme af Insero i indeværende og næste år. Det betyder, at Insero tager risikoen og de økonomiske omkostninger ved dit anlæg i de første to år. Insero betaler el til varmpumpe (og evt. supplerende gas) og modtager indtægten fra dine solceller indtil driftsomkostningerne til varmepumpen er dækket.

Hvad betaler Insero:

  • Elforbrug til drift af varmepumpe fratrukket elproduktion fra dine solceller. Insero betaler dette elforbrug med 1,50 kr. pr. kWh
  • Gasforbrug til hybridpumpen. Insero betaler dette gasforbrug med 8 kr. pr. m3

Hvad betaler du:

  • Varmeforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand. Du betaler 0,78 kr. pr. kWh

Du har før sommerferien modtaget en aconto faktura for boligens forventede varmeforbrug fratrukket de ovenfor nævnte udgifter (bemærk at udgifterne, ligesom forbruget, er forventede). Den endelige afregning – årsopgørelsen – sker ved årets udgang på baggrund af dit faktiske forbrug. Til næste år er målet at udsende kvartalsvise fakturaer efter faktiske målinger.

Et eksempel kunne se sådan ud:

Tabel udregning
Skulle du have spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte Senior Konsulent hos Insero Energy, Mads Lyngby Petersen, på malp@insero.dk.