Afregning af solceller

Flere solcelleejere i Stenderup har spurgt til regler for afregning af strøm fra solceller. Insero har afholdt møde med NRGI, som er ansvarlig for afregning af elproduktion og -forbrug i Stenderup. NRGI oplyser, at der findes fem forskellige grupper for afregning af strøm fra solceller. To af disse grupper er relevante i forhold til solcelleejere i Stenderup og gennemgås derfor nedenfor baseret på information fra NRGI.

1)    Timebaseret nettoafregning – Gruppe 2

Timebaseret nettoafregning betyder, at elmåleren i boligen har en nøjagtig opgørelse af forbrug og produktion på timebasis. Den efterfølgende udregning vil modregne forbrug og produktion. Det resulterer således i, at der enten er en produktion eller et forbrug pr. time.

Abonnementspris for tilmelding i gruppe 2 er som udgangspunkt 1.260 kr. om året.

Du modtager 12 regninger om året.

Scenariet nedenfor viser, hvordan et tænkt flow af elproduktion og -forbrug har løbet i et tidsrum fra 12:00 til 16:00 og afregnes ud fra afregningsgruppe 2.

Solcelleafregning endelig 1

2)    Forsimplet nettoafregning – Gruppe 4

Forsimplet nettoafregning betyder, at den tidsmæssige sammenhæng imellem produktion og forbrug udregnes pr. fase og ikke for den samlede elproduktion og det samlede elforbrug fra elmåleren. En elinstallation og dermed elmåleren indeholder tre faser og alt forbrug og produktion er (vilkårligt) sluttet til én af de tre faser. Solcelleejere, der befinder sig i gruppe 4, risikerer derfor, at opgørelsen af køb og salg ikke bliver fuldt ud udlignet per time som i gruppe 2, jf. figur nedenfor.

solcelleafregning 1.1.2

Afregningsgruppe 4 anvendes til private husholdninger og dermed også til solcelleejere i Stenderup. Abonnementspris for tilmelding i gruppe 4 er som udgangspunkt 570 kr. om året.

Du modtager 4 regninger om året.

Scenariet nedenfor viser, hvordan strømmen har løbet i et tænkt tidsrum fra 12:00 til 16:00 og afregnes ud fra afregningsgruppe 4.

Solcelleafregning 3 endelig

NRGI er ansvarlig for måling af elproduktion og –forbrug på din adresse. Ønsker du mere information og rådgivning i forhold til dette henviser vi derfor til NRGI.

Det er derimod Energinet.dk, som administrerer afregningsgrupper under solcelleordningen. Energinet.dk har ansvaret for at skifte afregningsgruppe for solcelleejere, der måtte ønske dette. Såfremt det er tilfældet, skal du selv rette henvendelse til Energinet.dk.

Ønsker I mere information og rådgivning henvises til NRGI og Energinet.dk.