Optimeret brugeroplevelse i eButler

E-butler

På baggrund af Insero Live Lab-deltagernes aktive bidrag, interesse og oplevelser med visualiseringsproduktet eButler, har Insero i samarbejde med Kamstrup og iPower været i gang med at optimere brugeroplevelsen i eButler. 

Det betyder, at der nu er sket en række forbedringer i eButlers opbygning, der gør aflæsningen af husstandens energiforbrug og produktion mere simpelt og logisk. Det er nu muligt at få overblik over, hvordan det reelle elforbrug fordeler sig til henholdsvis varmepumpe, ladestander og øvrig elforbrug ( bl.a. til madlavning, vask og lys).