EU-projekt til 143 millioner kroner viser vejen for fremtidens intelligente energiløsninger

Det store tværeuropæiske projekt FINESCE har siden 2013 demonstreret, hvorledes IT og kommunikationsteknologi i samspil med energiteknologier kan bane vejen for nye smarte energiløsninger. Projektet med et budget på 143 millioner kr. rundes nu af, mens det danske testsite – Insero Live Lab – i Stenderup officielt sættes på lavt blus til januar.

En pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv energiforsyning har længe været øverst på den energipolitiske dagsorden – ikke blot i Danmark men også i resten af Europa. Siden 2013 har det ambitiøse europæiske projekt FINESCE (Future Internet Smart Utility Services) testet, hvorledes intelligente IT-systemer kan hjælpe forsyningsselskaber og forbrugere med at understøtte energiforsyningen.

”Der er fantastiske muligheder for at skabe innovative, nye services ved at inddrage IT og kommunikationsteknologi som svar på udfordringen med at udvikle smarte energisystemer. Vi har i FINESCE-projektet testet styringen af energiproduktion og -forbrug med succes, og projektets partnere er i høj grad blevet klædt på til at imødegå fremtidens smarte energisystem på en intelligent og effektiv måde”, forklarer Dr. Fiona Williams, Research Director i Ericsson, som har koordineret det europæiske projekt.

FINESCE blev etableret som en del af en større europæisk satsning med det formål at udvikle en åben IT-platform, som kan bruges til at skabe app-baserede løsninger. FINESCE projektet har siden 2013 afprøvet og demonstreret IT-platformen inden for energiområdet. Det er sket gennem syv teststeder i seks europæiske lande, hvoraf det ene blev placeret i midten af Danmark.

Et levende testlaboratorium
I Landsbyen Stenderup ved Horsens har tyve familier gennem det europæiske projekt derfor fået deres boliger udstyret med det nyeste udstyr inden for energi og kommunikationsteknologi, såsom varmepumpe, solvarmeanlæg, elbil, solceller og meget mere. Ved hjælp af den intelligente IT-platform har familierne afprøvet teknologiernes indbyrdes samspil såvel som sammenhængen med hele energisystemet.

”Vi har gennem teststedet i Stenderup demonstreret, hvordan smarte energiløsninger kan bygges og programmeres baseret på ’open source’ standardkomponenter. Vi er samtidig lykkedes med at flytte de tyve familiers energiforbrug i den positive retning”, forklarer Thomas Seidelin Hune fra Insero Software, projektleder på det danske teststed.

Insero Live Lab testsitet i Stenderup ved Horsens kører videre frem til årsskiftet, hvorefter det officielt sættes på lavt blus.

”Vi vil bruge de kommende måneder på at indsamle de sidste data fra de tyve familier i Stenderup inden vi officielt sætter Insero Live Lab på lavt blus i januar 2016. De deltagende familier skal have et foreløbigt stort tak for deres deltagelse og engagement. Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan et helt lokalsamfund har bakket op om projektet”, forklarer Thomas Hune.

Mærkbar effekt på adfærd og forbrug
I projektets levetid har familierne mærkbart reduceret deres CO2-forbrug. Derudover har de mange nye teknologier medført en kraftig forbedring af de enkelte huses energimærker, hvor størstedelen af husene er gået fra energiklasse C eller D til A2010 eller bedre.

”Projektet har haft en mærkbar effekt på de tyve deltageres adfærd og energiforbrug. Vi har lavet flere brugerundersøgelser, som viser, at interessen for de nye teknologier og en mere energirigtig adfærd har været stigende hos deltagerne. For nogle var teknologierne et mål i sig selv, mens andre har brugt dem til at opnå en grønnere hverdag”, forklarer Thomas Hune.

De nye energiteknologier har ikke kun resulteret i forbedrede energimærkninger for de deltagende husstande i projektet. Ejendomsmægler Gitte Holbech fra EDC i Hedensted har været på besøg ved en af husstandene, for at vurdere, om de forbedrede energimærker har resulteret i en værdistigning.

”Var huset sat til salg før forbedringerne, ville det formentlig være til i underkanten af 1,4 mio. og så skulle der gives et betydeligt afslag. Som huset står nu ville jeg sætte det til salg for omkring 1,5 mio. og forvente et langt mindre afslag, fordi der ikke er så meget at kommentere på”, forklarer hun. Det pågældende hus var gået fra energiklasse C til A2010.

Ny open-source IT-infrastruktur tilgængelig til alle
Selvom FINESCE-projektet nu formelt er slut, lever løsningerne, teknologierne og de fundne resultater videre, og Insero har allerede skabt nye produkter og samarbejder på baggrund af den udviklede IT-platform.

”IT-platformen, som blev udviklet og testet i FINESCE, har et stort potentiale som ’open source’ legeplads for innovative virksomheder og iværksættere, hvor de kan prøve deres løsninger af. De teknologier, vi har afprøvet i projektet, og den viden og det netværk vi har opbygget, bliver for eksempel allerede nu anvendt i Insero til nye produkter og services. Dele af IT-platformen indgår således i selskabet Best Green samt flere nye energiprodukter som for eksempel Energi Monitor”, forklarer Andy Drysdale fra Insero Business Services, som var arbejdspakkeleder i projektet.

Med afsæt i blandt andet det danske testsite – Insero Live Lab – er Insero netop blevet valgt som partner i EcoGrid 2.0 projektet – en af Danmarks største Smart Grid satsninger.