Hybridvarmepumpe

Projektets hybridvarmepumpe er en luft/vand-varmepumpe, hvilket betyder, at den omdanner varmen fra luften udenfor til opvarmning af bolig. En hybridvarmepumpe arbejder sammen med en gaskedel, hvilket sikrer en effektiv og energivenlig varmeløsning. Automatisk styring af varmepumpe og gaskedel vil sørge for den bedste virkningsgrad, så man altid er sikret varme og varmt vand. Den valgte […]

Naturgaskedel

Naturgaskedlen, som er valgt til projektet, er en kondenserende gaskedel med integreret 50 liters varmtvandsbeholder fra Bosch. Kondenserende kedler er en meget energibesparende løsning, da de udnytter energien optimalt – den valgte model har en nyttevirkning på 109 %. Derudover har den en digital kedelregulering, så produktionen kan tilpasses det aktuelle behov og kun producerer […]

Luft/vand varmepumpe

En luft/vand-varmepumpe udnytter den varme, der er i luften udenfor, ved at udvinde energien og omdanne den til varme til bolig og brugsvand. Den valgte model fra Vølund har et lavt støjniveau samt en indbygget styreenhed, der gør det muligt at optimere effektiviteten. Modellen er specielt udviklet til det nordiske klima og kan bl.a. producere […]

Solfangeranlæg

Et solfangeranlæg udnytter den energi, som solens stråler gratis leverer hver dag, hvilket gør det til en meget klimavenlig og besparende løsning. En frostsikker væske i solfangerne varmes op af solens stråler og bliver på denne måde til varme til gavn for boligen. Projektets solfangere fra Vølund er meget driftssikre og kræver kun minimal vedligeholdelse. […]

Jordvarmepumpe

Et jordvarmeanlæg udnytter den varme, som er lagret i jorden, og den består af en varmepumpe placeret i huset samt væskefyldte slanger, der placeres under jordoverfladen. Den frostsikre væske i slangerne transporterer energien til varmepumpen, hvor den omdannes til varme. Projektets jordvarmepumpe er fra Vølund og kan tilsluttes radiatorer eller gulvvarmesystemer. Varmepumpen yder fra 3,8 […]

Solceller

Ligesom et solfangeranlæg, udnytter solceller også energien i solens lys, men forskellen er blot, at solcellerne omdanner energien til elektricitet. Solcellerne udnytter selve lyset fra solen, hvilket gør, at der selv på en overskyet dag produceres strøm til boligen. Det gør solceller til en klimavenlig løsning, der vil gøre dig uafhængig af de stigende elpriser. […]

Elbil

En elbil er både en besparende og mere miljørigtig løsning, når der skal vælges ny bil. Elbilen udleder mindre CO2, genindvinder energi fra bremserne og har et langt lavere forbrug pr. km end en almindelig benzindreven bil – den valgte model har et strømforbrug på omkring 20 øre per kilometer. Desuden er en elbil en […]

Indeklima-måleudstyr

Indeklima-måleudstyret er udviklet af virksomheden IC-Meter og har til formål at give beboerne her-og-nu informationer om indeklima, det lokale klima og energiforbrug, som vil uploades hvert 5. minut via boligens Internet. Måleudstyret består af en måler, en serverløsning og en app/hjemmeside, hvor ejeren kan se sine personlige data. IC-Meter måleren skal arbejde sammen med Home […]

Home Automation

Via eButler – en online webportal til visualisering af energiforbrug – præsenterer målinger, der opsamles fra huset, og giver derved mulighed for en god forståelse af energiforbruget. Systemet benyttes også til indstilling af husstandens ønsker omkring varme og ladning af elbilen. Indstillingerne bruges i forbindelse med fjernoptimeringen (se Internetbaseret fjernoptimering af anlægsdrift). I løbet af […]

Internetbaseret fjernoptimering af anlægsdrift

Dette system vil løbende igennem projektet blive udarbejdet af virksomheden Insero Software. Systemet, der indhenter forbrugsdata, vejrudsigter og varierende elpriser, har til formål at kunne analysere og fastsætte, hvornår det fx er billigst at have en varmepumpe tændt. Dette vil sikre driftsoptimering, miljørigtigt forbrug samt besparelser på energiregningen, som tager udgangspunkt i den enkelte families […]