Insero Live Lab – fremtidens levende laboratorium

Insero Live Lab var Inseros realisering af et stort levende laboratorium inden for energi og kommunikationsteknologi. Her blev nye teknologier testet og udviklet i samspil mellem virksomheder, lokale familier og videninstitutioner.

INSERO LIVE LAB tegning

I Insero Live Lab projektet fik 20 familier i landsbyen Stenderup opgraderet deres boliger til fremtidens intelligente hjem med den nyeste energi- og informationsteknologi – bundet sammen og styret via et Smart Grid. Familierne testede teknologierne af i praksis og videreudviklede på dem i samarbejde med leverandører og producenter.

Med Insero Live Lab fik virksomheder og iværksættere samtidig en unik mulighed for at få demonstreret deres produkter og services i virkelighedens verden og med et konkret marked for øje. Resultatet var nye forretningsmuligheder, nye projekter og ny viden om fremtidens energi- og IT-løsninger, og hvordan de virker sammen i praksis. Det levende laboratorium dannede således et stærkt fundament for udvikling og vækst.

De 20 familier fik deres boliger udstyret med det nyeste udstyr inden for energi- og informationsteknologi, og ved hjælp af et Smart Grid kom familierne til både at afprøve teknologiernes indbyrdes samspil såvel som deres sammenhæng med hele energisystemet. De 20 boliger lå alle inden for Inseros lokalgeografi men uden for det kollektive fjernvarmeområde.

Husene blev udstyret med:

  • Varmepumpe tilsluttet vandbåret varmesystem
  • Solvarmeanlæg
  • Solceller
  • Et komplet ‘Home Automation’ system til styring af indeklima og komfort
  • Internetbaseret fjernoptimering af anlægsdrift
  • Elbil (leje)
  • Ladeboks til elbil
  • Bredbåndsforbindelse til internettet.

Mens testen foregik, fik familierne adgang til live informationer om markedspriser, vejrprognoser, produktions- og forbrugsprognoser mv. Det skete via en intelligent IT-sky, et såkaldt cloud-system, som også forsyningsselskaber og leverandører kunne interagere med husene igennem. Den indledende forventning var, at det nye udstyr ville påvirke familiernes energiforbrug og -bevidsthed i en positiv retning, hvilket til en vis grad også var tilfældet, da familierne begyndte at interessere sig meget mere for energiforbrug. Samtidig skulle brugergrænse-fladen i det samlede Smart Grid udvikles, så familierne fandt den nem og enkel at bruge.

Endelig skulle familierne ikke bare teste teknologier og services. De var også med til at videreudvikle på dem sammen med leverandører og producenter, og dermed blev de et bud på fremtidens prosumers; altså en blanding mellem consumers (forbrugere) og producers (producenter).

Familiernes udbytte af deltagelsen var dels lavere månedlige omkostninger til energi samt bedre indeklima og komfort, og dels den spændende oplevelse af at være med i et nyt projekt og dermed få indflydelse på udviklingen af fremtidens teknologier.

Udviklingsplatform for virksomheder

Insero Live Lab åbnede – ud over familiefordelene – også helt nye muligheder for lokale, nationale og internationale virksomheder samt iværksættere. Et levende laboratorium er kendetegnet ved netop at være et sted eller et område, hvor nye teknologier og services bruges af ’rigtige mennesker’ og indgår naturligt i deres dagligdag. Det gav partnerne data om, hvordan familierne rent faktisk brugte teknologierne i dagligdagen, og hvordan de kunne forbedres for, at endnu flere kunne få gavn af dem.

Generelt er et levende laboratorium en stærk måde at demonstrere teknologier og deres samspil på i praksis. Her kommer fremtidens brugere i centrum for innovationsprocessen, så ny viden og nye idéer til produkter og services udvikles på baggrund af et reelt behov hos brugerne. Det giver en dynamisk udvikling, og såvel brugere som marked er med fra starten af udviklingsprocessen.

En del af et større projekt

Mens Insero Live Lab tog form i Inseros lokalområde, fandtes der tilsvarende testområder i seks andre europæiske lande. Insero Live Lab indgik nemlig som en del af en større europæisk satsning – FINESCE projektet – der gik ud på at teste og udvikle fremtidens Internet til forskellige brancher. I dette projekt stod Insero for at udvikle et system, der skulle bruges til styring af energiproduktion og -forbrug. Sideløbende med Insero Live Lab blev der etableret en lignende konstruktion i et kontorbyggeri i Madrid.

Madrid

Byggeriet i Madrid

Energiområdet blev udvalgt til test, fordi en pålidelig, bæredygtig og omkostningseffektiv energiforsyning var øverst på den politiske dagsorden verden over – ikke mindst i Danmark. Hele Europa var – og er – optaget af forsyningssikkerhed, og derfor prioriteres udviklingsprojekter, der finder løsninger på flere energimæssige udfordringer på én gang. En udfordring var bl.a. at balancere udbud og efterspørgsel af energi i fremtiden, og det var her, Smart Grid kom ind i billedet. Smart Grid skal således styre og optimere balancen mellem udbud og efterspørgsel på en intelligent måde.

Ligesom Insero Live Lab havde det europæiske FINESCE projekt en varighed på to år.

Med Insero Live Lab gik Insero forrest i forhold til at koble det udtalte behov for nye og bedre løsninger inden for Smart Grid-området med evnen til at skabe vækst og udvikling. Med Live Lab’et åbnede Insero samtidig op over for omverdenen og udvekslede erfaring og viden med de øvrige europæiske testområder.

Bag Insero Live Lab

Bag Insero Live Lab stod Insero, som investerer i virksomheder, projekter og innovativ forskning inden for energi og kommunikationsteknologi. Målet med disse investeringer er at skabe vækst og udvikling i området mellem Horsens, Hedensted, Juelsminde og Vejle . Insero Live Lab var endnu et skridt i Inseros bestræbelser på proaktivt at gå ud og skabe vækst og udvikling gennem udviklings- og demonstrationsprojekter – en satsning, der startede med udviklingsprojektet Prøv1elbil, hvor 100 familier testede en elbil i tre måneder.

Fonden Insero Horsens investerede seks mio. kr. i Insero Live Lab, mens den store europæiske satsning på udvikling af fremtidens internet havde et samlet budget på 143 mio. kr. Heraf gik de godt 12 mio. kr. til udviklingen af det lokale laboratorium i Horsens.

Fra Inseros side medvirkede alle koncernens fagligheder i projektet, hvilket bl.a. indebar test af forretningsmodeller for elbiler, brugerinddragelse, kommunikation, økonomi, events, innovationsaktiviteter samt koordineringen med det europæiske FINESCE projekt. Endvidere varetog Insero udvikling, implementering og drift af den IT-infrastruktur, der styrede energiproduktion og -forbrug og var samtidig ansvarlige for udvikling og drift af demonstrationsanlægget, dvs. de 20 huse.

This post is also available in: English