Leverandører

Insero Live Lab åbnede helt nye muligheder for virksomheder og iværksættere. Et levende laboratorium er kendetegnet ved netop at være et sted eller et område, hvor nye teknologier og services bruges af ’rigtige mennesker’ og indgår naturligt i deres dagligdag. Det fik projektets leverandører data om, hvordan familierne rent faktisk brugte teknologierne i dagligdagen, og hvordan de kunne forbedres for, at endnu flere kunne få gavn af dem.

Insero Live Lab var således ét stort demonstrations- og udviklingsområde, hvor lokale, nationale og internationale producenter og leverandører havde mulighed for at få testet og demonstreret deres teknologier og services – med henblik på at markedsmodne, skabe ny forretning og afprøve nye forretningsmodeller.

Generelt er et levende laboratorium en stærk måde at demonstrere teknologier og deres samspil på i praksis. Her kommer fremtidens brugere i centrum for innovationsprocessen, så ny viden og nye idéer til produkter og services udvikles på baggrund af et reelt behov hos brugerne. Det giver en dynamisk udvikling, og såvel brugere som marked er med fra starten af udviklingsprocessen.

Nedenfor kan du se samarbejdspartnerne i Insero Live Lab