Mød familierne

I landsbyen Stenderup i Hedensted Kommune fik 20 familier deres boliger opgraderet med det nyeste udstyr inden for energi- og informationsteknologi. Ved hjælp af et såkaldt Smart Grid – et intelligent net, der bandt husene sammen – afprøvede familierne både  teknologiernes indbyrdes samspil såvel som deres sammenhæng med hele energisystemet. Familiernes boliger lå alle inden for Inseros lokalområde men uden for det kollektive fjernvarmeområde.

Mens testen foregik, fik familierne adgang til live informationer om markedspriser, vejrprognoser, produktions- og forbrugsprognoser mv. Den indledende forventning var, at det nye udstyr ville påvirke familiernes energiforbrug og -bevidsthed i en positiv retning, hvilket til en vis grad også var tilfældet, da familierne begyndte at interessere sig meget mere for energiforbrug.

Familiernes udbytte af deltagelsen var dels lavere månedlige omkostninger til energi samt bedre indeklima og komfort, og dels den spændende oplevelse af at være med i et nyt projekt og dermed få indflydelse på udviklingen af fremtidens teknologier.

Nedenfor kan du møde familierne, der deltog i Insero Live Lab.